Trace.MES omogoča spremljanje proizvodnje.

Hitro, točno in ažurno zbiranje podatkov o proizvodni

Brez zamudnega ročnega zbiranja podatkov o proizvodnji

Podprta metoda OEE – skupna učinkovitost strojev in naprav

Grafični prikaz vaše proizvodnje – Hiter pregled delovanja vaših strojev in naprav

Zagotovljena sledljivost in izsledovanje vgrajenih materialov

Natančni podatki o izvajanju proizvodne, zastojih in reševanju zastojev

Trace.MES – Manufacturing Execution System

V dobi digitalizacije se je število naročil in delovnih nalogov povečalo, naročene količine izdelkov pa so manjše.  Izdelki se proizvajajo v različnih variantah glede na želje kupcev. Proizvodna je maksimalno prilagodljiva in fleksibilna. Temu cilju se lahko približujemo samo z ustrezno informatizacijo proizvodnih procesov in spremljanjem proizvodnje. Trace.MES je rešitev, ki zagotavlja podatke za prilagodljivo in fleksibilno proizvodno. Točno, ažurno, hitro in enostavno boste spremljali proizvodno.

Uporaba rešitve Trace.MES vam omogoča spremljanje proizvodne:

 • Delavci sami vnašajo opravljeno delo oz. le te pridobimo avtomatsko iz stroja z uporabo OPC-UA strežnika.
 • Ažurne informacije o opravljenem delu.
 • Nadzor nad operacijami, ki jih delavec trenutno opravlja.
 • Natančno spremljanje trajanja posamezne operacije.
 • Natančen nadzor nad dosegom norme in izkoriščenostjo delavcev.
 • Pridobitev kakovostnih podatkov za obračun delovnih nalogov in stroškov proizvodnje.
 • Ažurne informacije o izvajanju delovnega naloga.
 • Evidentiranje izdaje materiala in polizdelkov ter prejem polizdelkov in izdelkov iz delovni nalog.
 • Prikazovanje proizvodne dokumentacije na delovnem mestu.
 • Izvajanje meritev na delovnem mestu.
 • Beleženje zastojev na delovnem mestu.
 • Avtomatsko obveščanje odgovornih o zastoju.
 • Beleženja časa od javljanja do pričetka reševanja zastoja, časa reševanja zastoja.
 • Beleženje izmeta.
 • Tiskanje raznih etiket ali kartončkov.
 • Krmiljenje strojev in naprav.
 • Uvedba metode OEE.

Strojna oprema

Glede na zahteve uporabljamo različno strojno opremo (osebne računalnike, industrijske računalnike, tablice..) in komunikacijsko opremo, ki omogoča brezhibno delovanje.