Digitalizacija poslovanja

Naročnina namesto nakupa

Uvedba rešitev na ,ključ’

Rešitev ustvarja dodano vrednost

Rešitev s katero prihranite

Razvoj

Trace.PRISOTNOST

Rešitev za registracijo delovnega časa z evidencami prisotnosti, nadurnega dela, prevozov na delo, malic, dopustov in bolniške ter drugih odsotnosti.

Trace.DOSTOP

Z uporabo namenske strojne opreme lahko zagotovimo kontrolo vstopa v vaše poslovne in industrijske prostore, dele prostorov in pisarne kjerkoli na svetu iz enega mesta.

Trace.MES

Manufacturing Execution System zagotavlja učinkovito upravljanje vaših proizvodnih procesov za namene digitalizacije proizvodnje.

Trace.WMS

Warehouse Management System omogoča podporo notranjim in zunanjim logističnim procesom, ki jih srečujemo v skladiščih in proizvodnji ter med podjetji v preskrbovalni verigi.

Trace.BiD

Business Inteligence Dashboard je rešitev, s katero lahko sami pripravite nadzorne plošče, s katerimi spremljate vaše poslovne procese.

Trace.ReportServer

Report Server je rešitev za ustvarjanje, upravljanje in distribucijo poslovnih poročil ob spoštovanju strogih varnostnih politik podjetja.

Digitalizacija poslovanja

Naročnina namesto nakupa

Uvedba rešitev na ,ključ’

Rešitev ustvarja dodano vrednost

Rešitev s katero prihranite

Razvoj

Digitalizacija: manj napak, večji prihranki

  • Objavljeno 2. 5. 2022

Označevanje serializiranih izdelkov v tehnični industriji

  • Objavljeno 12. 3. 2022