Trace. WMS optimizira, poenostavi in pohitri delo v skladišču.

Parametrizacija skladiščnih opravil omogoča optimalno delo skladiščnikov

Razbremenitev vodij in skladiščnikov

Minimalno skeniranj za izvedbo skladiščnih opravil

V krajšem času boste odpremili več pošiljk – Prevzem bo hitrejši – Inventuro boste opravili v krajšem času

Dobavitelji lahko sami natisnejo etikete za označevanje artiklov preko WEB portala

Grafični prikaz skladišč

Trace.WMS – Warehouse Management System

Vsem, ki ste se kadarkoli srečali z delom v skladišču je poznana problematika skrbnega, odgovornega in učinkovitosti dela. Učinkovita informacijska podpora logističnim procesom, kateri potekajo v skladiščih, v proizvodnji in v zunanji logistiki je ena od ključnih komponent za doseganje konkurenčne prednosti. Omogoča vam vitko organizacijo, poveča produktivnost in zmanjša izgube materiala. Vložki v informatizacijo logistike s Trace.WMS – warehouse management system so v primerjavi z izgubami, ki jih imamo zaradi slabe informatike, minimalni. Ko govorimo o informatizaciji logističnih procesov s Trace.WMS – warehouse management system, govorimo o rešitvi, ki prihrani in ustvarja dodano vrednost. Pozitivni učinki uvedene rešitve Trace.WMS – warehouse management system so vidni v izredno kratkem času.

Rešitev Trace.WMS – warehouse management system vam omogoča:

  • Na enostaven in hiter način boste označili prejeto blago na vhodu ali pa bodo to namesto vas storili dobavitelji z uporabo WEB portala.
  • Imate izdelke, ki jih dobavljate različnim kupcem, vsak pa zahteva svoj način pakiranja, svojo označevanje-nalepke, s svojimi oznakami za primarne in sekundarne embalirne enote. Z našo rešitvijo boste ta opravila opravili hitro in učinkovito.
  • Izdelke pakirate v primarne in sekundarne transportne enote ali pa jih dobavljate samostojno. Z našo rešitvijo boste na enostaven in hiter način sestavljali primarne embalirne enote v sekundarne, odzemali in dodajali primerna iz/v sekundarne enote, premikali embalirne enote…
  • Podprta je vsa manipulacija z SSCC.
  • Kupcu lahko v elektronski obliki pošljete despatch advice.
  • Vaši kupci od vas zahtevajo sledljivost, katere izdelke, v katerih primarnih in sekundarnih embalirnih enotah ste mu jih dobavili, po serijskih, saržah in poljubnih oznakah sledljivosti po GS1 Standardu. Do teh podatkov boste lahko z uporabo naše rešitve prišli na “klik”.
  • Opravila, ki jih izvajate v skladišču bomo informacijsko podpri in konfigurirali po vašim zahtevam. Na ta način boste optimizirali delo zaposlenih in zagotovili izvajanje dela z najnižjimi stroški. Trace.WMS zahteva minimalno skeniranje za izvedbo skladiščnih opravil.
  • Zagotovili bomo ustrezno obveščanje zaposlenih o dogodkih v skladiščnih procesih, s katerimi morajo biti seznanjeni.
  • Svoje poslovanje želite analizirati. Z uporabo Trace.BiD  lahko naredite poljubne analize podatkov ter jih vizualizirate z uporabo grafikonov.

Strojna oprema

Uporabljamo namensko strojno opremo: mobilni terminali, tiskalniki, komunikacijsko opremo priznanih blagovnih znamk, ki omogočajo brezhibno delovanje.