Trace.ReportServer - ko poročila niso več izziv.

Uporabniki lahko sami pripravljajo poročila

Poenoti sistem poročanja v podjetju

Razbremenitev odgovornih za informatiko

Trace.RepotServer – ustvarjanje, upravljanje in distribucija poslovnih poročil

V dobi digitalizacije imamo na voljo neomejen vir informacij, vendar pa v večini primerov pravih informacij nimamo na voljo. Za učinkovito delo potrebujemo prave informacije v trenutku, ko moramo biti z njimi seznanjeni. Zaposleni so zato pri svojem delu bolj učinkoviti, podjetje pa si lahko lažje zagotovi vitko organizacijo.  Z Rešitvijo Trace.ReportServer pridobite učinkovito orodje za samostojno ustvarjanje, upravljanje in distribucijo poročil.

Uporaba rešitve vam omogoča:

  • Zmanjšuje pritiske na razvoj programske opreme in IT ekipo, ki spodbuja uporabnike, da neposredno ustvarjajo in upravljajo poročila.
  • Enostavno upravljanje z uporabniki in opredelitev vlog, tako da obdržite nadzor, kadar je to potrebno.
  • Učinkovito orodje za upravljanja podatkov z namenom povečanja produktivnosti in zmanjšanja nepotrebnega dela.
  • Poenostavljeno prilagajanje poročil, tako da lahko končni uporabniki pridobijo informacije na način, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. Ko je pomembno, če je to pomembno.
  • Dolgoročno prilagodljivost, saj vas nikoli ne omejuje z načinom, s katerega je dostop do podatkov.
  • Ogled poročil na kateri koli napravi ali obliki, na kateri koli bazi podatkov ali podatkovnem viru.