Trace.PRISOTNOST je učinkovita rešitev za registracijo delovnega časa.

Beleženje in pregledi prisotnosti na terminalu in na WEB portalu

Rešitev lahko hitro uvedemo

Enostavna priprava in prenos podatkov v info. sisteme za obračun plač

Trace.PRISOTNOST – registracija delovnega časa

Optimalna izraba delovnega časa zaposlenih je eden od ciljev vsakega podjetja, ki želi biti konkurenčno na globalnem trgu. Optimalne izrabe delovnega časa ne moremo spremljati, če natančno in ažurno ne beležimo prisotnosti zaposlenih v podjetju. Naša rešitev Trace.PRISOTNOST – registracija delovnega časa omogoča ravno to: sprotno, ažurno in enostavno beleženje prisotnosti zaposlenih. Administracija sistema je uporabniku prijazna in logična. Priprava podatkov za prenos v sisteme za obračun plač in kadrovsko evidenco je integralni del naše rešitve.

Trace.PRISOTNOST – registracija delovnega časa uvedemo bliskovito.

Uporaba rešitve Trace.PRISOTNOST – registracija delovnega časa vam omogoča:

  • sprotni pregled nad prisotnostjo,
  • vodenje evidence odsotnosti,
  • spremljanje ur po posameznih vrstah prisotnosti in odsotnosti, prevozov na delo in malic,
  • nastavitev različnih urnikov dela,
  • vodenje stanja ur,
  • vodenje stanja dopustov,
  • priprava podatkov za obračun plač in prenos podatkov obračun plač,
  • registracija zaposlenega na različna stroškovna mesta v enem delovnem dnevu in
  • uporabo na WEB platformi in na mobilnih telefonih.

Strojna oprema

Podprti so različni RFID standardi, biometrična identifikacija (prstni odtis) in povezave strojne opreme (RS 232, RS 485, TCP/IP, USB, wLan, Modem, Router, GSM, GPRS, INTERNET).