Pravno obvestilo

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o podjetju Trace BS d.o.o. in z njo povezanimi podjetji, njenem poslovanju in njenih proizvodih.

Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.trace.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.
Pravno obvestilo spletnega mesta www.trace.si

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.trace.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.trace.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Trace BS d.o.o. in z njo povezanih podjetij, katerih vsebine so vključene v www.trace.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.trace.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.trace.si v komercialne namene je prepovedana.
Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.trace.si, se lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih staneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Trace BS d.o.o.

Spletno mesto www.trace.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar podjetje Trace BS d.o.o., ni odgovorna za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja Trace BS d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko podjetje Trace BS d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.trace.si. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Uporaba spletne strani www.trace.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.trace.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.trace.si so informativne narave. Podjetje Trace BS d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.trace.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti podjetje Trace BS d.o.o. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.trace.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podjetje Trace BS d.o.o.. tudi ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.trace.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Trace BS d.o.o., ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.trace.si.

Podjetje Trace BS d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.trace.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.
Varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletni strani www.trace.si, ste anonimni.