Digitalizacija poslovanja

Naročnina namesto nakupa

Uvedba rešitev na ,ključ’

Rešitev ustvarja dodano vrednost

Rešitev s katero prihranite

Razvoj

Kovinsko-predelovalna panoga

Obvladovanje različnih variant izdelkov, variant postopkov izdelave, certifikati za izdelke, serijskih številk, sarž, beleženje meritev, spremljanje zastojev, točne porabe material in ur po delovnih nalogih je samo nekaj zahtev, ki jih srečujemo v proizvodnji.

Kemijska panoga

Procesni delovni nalogi, sarže izdelkov, loti, datumi proizvodnje, datumi veljavnost, sledljivost porabljenih surovin.. je samo nekaj zahtev, ki jih enostavno rešimo z našimi rešitvami.

Livarska panoga

Sarže, atesti za izdelke, porabljeni materiali, kemijske in mehanske meritve, spremljanje izdelave modelov in jedrovnikov so nekatere od zahtev, s katerimi smo se srečali in uspešno rešili.

Orodjarstvo

V orodjarski panogi kupci želijo predvsem informacijo o izvajanju delovnih nalogov za posamezni projekt. Na ta način lahko ukrepajo v primeru odstopanja od dogovorjenih rokov. Orodjarne potrebujejo podatke o porabljenih urah ter materialih zaradi pokalkulacije.

Elektro-tehnična panoga

Beleženje natančne porabe materiala in opravljenega dela omogoča informacije o sledljivosti od KTL zaboja izdelkov, ki smo ga dobavili kupcu, do materiala, ki so vgrajeni v teh izdelkih ter dobaviteljev teh materialov.

Veletrgovina

Velika, srednja in mala regalna skladišča z ročno manipulacijo, hiter prevzem in hitro komisioniranje pošiljk, enostavno označevanje pošiljk za kupce, deklariranje, GTIN in SSCC, ele. izmenjava dokumentov je samo nekaj izzivov, ki jih srečujemo v podjetjih iz te panoge.

Logistika in skladiščenje

Specializirana podjetja, ki izvajajo logistiko in skladiščenje za druge lahko z našo rešitvijo opravljajo poleg optimiziranja razvoza še dodatne storitve (deklariranje, označevanje, enostavno proizvodnjo) in na ta način ustvarjajo dodano vrednost.